Calor expanderar i hela landet
Tradition och ny teknik borgar för framgång
För mer än 100 år sedan startade Henrik Andersson en vattenledningsbutik i Umeå. Henrik Andersson var en typisk entreprenör av sin tid med siktet inställt att ta tillvara alla de möjligheter som ny teknik och nya affärsmöjligheter kan erbjuda. Det är på den grunden som nuvarande Calor står: Tradition, ny teknik och viljan att exploatera nya möjligheter.
Calor har expanderat i takt med de stora tekniska och samhällsstrukturella förändringarna och i dag ingår man i den finskägda internationella koncernen YIT som omsätter mångmiljonbelopp.
– Tradition, muskler och teknisk kompetens kännetecknar Calor, säger Kenneth Nilsson, som ansvarar för Calors Malmöverksamhet.
Med stor entusiasm i rösten berättar han om ett av Calors nya projekt, en ny byggnad som ska uppföras på gågatan vid det s k ”Butterickshörnet”
– Detta är bara ett av Calors många uppdrag med det beskriver vår verksamhet bra, menar han. Här har vi tagit på oss totalentreprenaden och sköter allt från projektering och installation till service och underhåll.
Calors huvuduppgift är att se till att alla flöden fungerar. Man är totalentreprenör för VS inklusive kylledningar och sprinklersystem. Bygget som är i full gång förväntas vara helt färdigt i maj 2002, men redan nu i december kommer affärslokalerna i bottenplanet stå färdiga lagom till julhandeln.

Naturlig expansion
Kvalitetssäkring och miljöhänsyn är självklarheter för ett modernt företag som Calor.
– Expansionen är inte så mycket en vision som en naturlig konsekvens av att vi håller på med det som vi är bra på, berättar Kenneth.
Calor har verksamhet på ett 70-tal orter i Sverige. Skulle det dyka upp ett intressant projekt utanför landets gränser så kan man åta sig det i samverkan med YIT, det finska ägarbolaget.

Calor

Bransch:
Bygg / Tjänster

Telefon: 040-6805680
Fax: 040-6805689


Email:
kenneth.nilsson@calor.se

Hemsida:
www.calor.se

Adress:
Calor
S. Bulltoftavägen 51
21222 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN